Wyszukaj ogłoszenie
Wpisz wyrażenie
Kategorie
Losowe ogłoszenie


Informacje
Ostatnio dodane ogłoszenia
Kategoria: Agroturystyka

Gospodarstwo Agroturystyczne Jurajska Chata

Nasze gospodarstwo znajduje si? na Jurze Krakowsko- Cz?stochowskiej w pi?knych i malowniczych Bobolicach tu? u podnó?a ?redniowiecznego zamku. Z tarasu rozci?ga si? przepi?kny widok na s?siaduj?cy z gospodarstwem zamek , który aktualnie jest przywracany do dawnej ?wietno?ci. Jest te? miejscem zlotów bractw rycerskich z ca?ej Polski jak i miejscem organizowania Turniejów Rycerskich. Gospodarstwo jest po?o?one na szlaku Orlich Gniazd co daje mo?liwo?ci na wycieczki zarówno piesze jak i rowerowe wytyczonymi i opracowanymi ju? trasami, sprawdzonymi szlakami. Jednak?e pi?kno i ró?norodno?? naszej okolicy stwarza ogromne mo?liwo?ci do poznawania jej walorów i przepi?knych zakamarków wed?ug w?asnych kryteriów i upodoba?. Zamek w Bobolicach ??czy kilometrowy szlak jurajskich osta?ców z bli?niaczym zamkiem w Mirowie. Jest to trasa niezapomnianych widoków , pi?knych krajobrazów, ?wietny teren do uprawiania turystyki wspinaczkowej , rowerowej ,pieszej oraz rewelacyjne miejsce dla groto?azów. Na terenie gospodarstwa znajduje si? drewniana altana, miejsce na ognisko, grilla. Bezpiecznie i bezp?atnie mo?na zaparkowa? samochód, posesja jest ogrodzona, zamykana na noc. Oferujemy pobyty z wy?ywieniem. Walory turystyczne, czyste powietrze , blisko?? kompleksów le?nych to dobre warunki do sp?dzania urlopów i wolnych weekendów w?a?nie u nas. Nasze lasy to ostoja dla zbieraczy grzybów , jagód czy innych darów jakimi obdarowa?a nas natura.
Kontakt do ogłoszeniodawcy:
Julia Kuban
e-mail: jurajskachata@interia.pl
tel. 516174888
woj. ?l?skie

Ogłoszenie dodane dnia: 14-12-2009
Aktywne do dnia: 14-12-2029
Odwiedzono: 620 razy
Turystyka i wypoczynek © Serwis ogłoszeniowy 2018 | PA