Wyszukaj ogłoszenie
Wpisz wyrażenie
Kategorie
Losowe ogłoszenie


Informacje
Ostatnio dodane ogłoszenia
Kategoria: Agroturystyka

obóz konny

LETNIE OBOZY JE?DZIECKIE

Obóz je?dziecki w województwie ?ódzkim, w Popowie nad zbiornikiem jeziorsko,w pobli?u lasy,polany,rzeka Warta,wie? ta po?o?ona jest pomi?dzy Sieradzem a ?odzi?. Zapraszamy do naszego o?rodka na wakacyjne obozy je?dzieckie 2011roku. Posiadamy odpowiednio wyszkolone, spokojne konie, które nadaj? si? zarówno dla dzieci, które nigdy nie je?dzi?y, jak i dla zaawansowanych je?d?ców. Zapewniamy 2 godziny jazdy konnej dziennie, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Grupa je?d??cych na lekcji maksymalnie pi?cioosobowa, co pozwoli instruktorowi odpowiednio skupi? si? na ka?dym je?d?cu. Dla tych, którzy b?d? dobrze sobie radzi? w siodle,organizujemy wyjazdy w niezapomniane tereny.Dzieci b?d? mog?y pomaga? w zabiegach piel?gnacyjnych przy koniach i w ich karmieniu.Poprowadzimy wyk?ady teoretyczne, a tak?e dzieci naucz? si? siod?ania i zachowania przy koniach.Organizujemy przeja?dzki bryczk? zako?czone ogniskiem.Podczas obozu opiekowa? si? dzie?mi i m?odzie?? b?dzie odpowiednio przygotowany wychowawca. Nikt na pewno podczas obozu nie b?dzie si? nudzi?.W czasie wolnym wiele gier i zabaw,a tak?e zwiedzanie pobliskiej malowniczej okolicy.Na zako?czenie ka?dy z uczestników dostanie pami?tkowe flots, oraz p?yt? ze zdj?ciami.

Cena wraz z wy?ywieniem za dziesi?ciodniowy turnus wynosi - 1100z?.
Prosimy o wcze?niejsz? rezerwacj?, gdy? liczba miejsc na turnusie jest ograniczona(10 osób).
Terminy turnusów:
27.06 - 06.07
08.07 - 17.07


- 2 godz jazdy konnej dziennie
(dla osób radz?cych sobe w siodle,wspania?e tereny,p?awienie koni)
- zaj?cia przy koniach i o koniach:)
- jazda bryczk?
- gry i zabawy
- wycieczki po okolicy, nad zalew,pla??
- wycieczka do zoo safari lub na baseny geotermalne Uniejów
- ogniska i dyskoteki na ?wie?ym powietrzu.
- 4 posi?ki dziennie


Kontakt pod numerem telefonu 436781771 lub 507899903
Nasza strona stadnina-pasja-popow.strefa.pl

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
Kontakt do ogłoszeniodawcy:
ania motylewska
e-mail: ulankaspi@wp.pl
tel. 436781771
woj. ?ódzkie

Ogłoszenie dodane dnia: 05-04-2011
Aktywne do dnia: 05-04-2031
Odwiedzono: 1048 razy
Turystyka i wypoczynek © Serwis ogłoszeniowy 2018 | PA