Wyszukaj ogłoszenie
Wpisz wyrażenie
Kategorie
Losowe ogłoszenie


Informacje
Ostatnio dodane ogłoszenia
Kategoria: Imprezy

OKTOBERFEST 2012 - ?WI?TO PIWA MONACHIUM

OKTOBERFEST 2012 - ?WI?TO PIWA MONACHIUM

21.09.2012 -23.09.2012 649 z?/os
28.09.2012 - 30.09.2012 649 z?/os
05.10.2012 - 07.10.2012 649 z?/os


INFOLINIA: 32 253 50 02

OKTOBERFEST
MONACHIUM

21.09.2012 -23.09.2012
28.09.2012 - 30.09.2012
05.10.2012 - 07.10.2012

I DZIE?
godz. 1.00 wyjazd z miejsca zbiórki, nocny przejazd do Monachium. Przyjazd do Monachium w godzinach po?udniowych. Uczestnictwo w ?wi?cie Piwa - OKTOBERFEST w Monachium, wieczorem przejazd na nocleg, zakwaterowanie, nocleg.


II DZIE?
?niadanie, po ?niadaniu przejazd do Monachium, zwiedzanie stolicy Bawarii: ko?ció? NMP, Marienplatz z gotyckim Ratuszem, Pa?ac Wittelsbachów, spacer po znanych piwiarniach. Czas wolny. Dla ch?tny zwiedzanie muzeum BMW (wst?p 10EUR). Przejazd na ??k? Teresy - miejsce organizacji ?wi?ta piwa - OKTOBERFEST. Ok. 23.00 wyjazd do kraju, nocny przejazd,

III DZIE?
planowany przyjazd w godzinach po?udniowych,

?WIADCZENIA
1. autokar (klimatyzacja, WC, video, cafe-service)
2. 1 nocleg (pokoje 2, 3 osobowe z ?azienkami)
3. 1 ?niadanie
4. pilot,
5. ubezpieczenie: NNW, KL i baga?u,


Dodatkowo p?atne: bilety wst?pu i licencjonowany przewodnik w Monachium ok. 50 EUR. Dop?ata do obiadokolacji - 18EUR

Opcjonalnie dop?ata do rezerwacji w jednym z namiotów - 38 EUR (2 kufle piwa + 1/2kurczaka z preclem)

Ceny na Oktoberfest: piwo 1l - 9.80 EUR, pó? kurczaka z grilla - 11.00 EUR, golonka - 16 EUR, karuzele i kolejki - 3-10 EUR, coca -cola- 5 EUR.

O OKTOBERFEST:

Oktoberfest to najwi?ksze ?wi?to piwa na ?wiecie, które odbywa si? na pot??nej ??ce w centrum Monachium - Theresienwiese. Znajduje si? tam 14 pot??nych namiotów piwnych ka?dy na oko?o 10 ty? miejsc siedz?cych. Na ??ce znajduje si? pot??ne weso?e miasteczko z dwiema kolejkami górskimi, wiele straganów, strzelnic i mniejszych punktów gastronomicznych. Mo?na równie? spotka? urocze dziewczyny chodz?ce z alkomatem i badaj?ce poziom spo?ycia. Najlepsze wyniki s? nagradzane dyplomami i certyfikatami upojenia. Na Oktoberfest mo?emy spróbowa? piwa sze?ciu monachijskich browarów. Atmosfera jest znakomita, piwo zimne, smaczne i podane przez pi?kn? kelnerk? z olbrzymim dekoltem. To trzeba zobaczy? Tak kiedy? monachijski dziennik opisywa? OKTOBERFEST „Jest to s?ynny na ca?y ?wiat festiwal piwny, trwaj?cy od ostatniej soboty wrze?nia do pierwszej niedzieli pa?dziernika. W tym czasie w weso?ym miasteczku THERESIENWIESE odbywa si? sza? picia piwa, a weso?e miasteczko oferuje tak karko?omne rozrywki ?e s? one zabronione nawet w takim kraju jak USA. Wej?cie na teren weso?ego miasteczka jest bezp?atne, ale p?aci si? za piwo i inne przysmaki, chocia? serwowane s? i darmowe pocz?stunki. Drugiego dnia festiwalu z centrum miasta rusza pochód z setk? tradycyjnych grup folklorystycznych, orkiestr, muzykantów, b?aznów i poprzebieranych je?d?ców. Pochód powoli udaje si? na tereny targowe przy wielkim aplauzie zgromadzonych t?umów. Zasi?g imprezy jest tak wielki, ?e tereny na którym si? odbywa, zostaj? podzielone wzd?u? 4 g?ównych alei, tworz?c swoiste ha?a?liwe miasto z wieloma rozbawionymi biesiadnikami. I tak jest przez kilka dni. Ka?dy browar ma swój ogromny namiot, w którym oprócz piwa, sprzedawane s? precle i pieczone kurczaki. Siedzi si? wspólnie z przyjació?mi i nieznajomymi na d?ugich ?awach i wszyscy razem bawi? si? i ta?cz? przy muzyce. Tradycja festiwalowa korzeniami si?ga uroczysto?ci za?lubin koronowanego ksi?cia Bawarii - Ludwika z ksi??niczk? Therese von Sachsan-Hildburghausen 17 pa?dziernika 1810 roku“.

Miasta wyjazdowe bezp?atne: Katowice, Opole, Wroc?aw
Za dop?at?: Warszawa, ?ód?, Piotrków Tryb., Cz?stochowa, Rzeszów, Tarnów, Kraków, Lublin, Radom, Kielce, Zawiercie, Pozna?, Kluczbork

Szczegó?y pon nr tel. 32 253 50 02.
Biuro Podrózy PL TRAVEL
Katowice, ul. Wojewódzka 14
www.pltravel.pl
Kontakt do ogłoszeniodawcy:
pltravel.pl pltravel.pl
e-mail: mateusz@pltravel.pl
tel. 322535002
woj. ?l?skie

Ogłoszenie dodane dnia: 04-03-2012
Aktywne do dnia: 04-03-2032
Odwiedzono: 559 razy
Turystyka i wypoczynek © Serwis ogłoszeniowy 2018 | PA