Wyszukaj ogłoszenie
Wpisz wyrażenie
Kategorie
Losowe ogłoszenie


Informacje
Ostatnio dodane ogłoszenia
Kategoria: Sanatoria, uzdrowiska

Wakacje w O?rodku Wysowa

Opis o?rodka
Nasz o?rodek usytuowany jest w miejscowo?ci uzdrowiskowej Wysowa-Zdrój,w Beskidzie Niskim, otoczonej górzystymi i ekologicznie czystymi terenami, b?d?cymi
stref? ciszy, zieleni, wypoczynku i rekreacji.

Proponujemy sp?dzi? aktywnie czas korzystaj?c z naszego zaplecza rekreacyjnego.
Oferujemy:
* cztery korty tenisowe
* boisko do koszykówki
* dwa sto?y do bilarda
* stó? do tenisa sto?owego
* dwutorow? kr?gielni?

W o?rodku prowadzona jest równie? rehabilitacja lecznicza, proponujemy zabiegi poprawiaj?ce kondycj? , hydroterapia, ?wiat?oterapia, elektroterapia

Okoliczne atrakcje
Jedn? z g?ównych atrakcji Wysowej-Zdroju jest Park Zdrojowy wraz z rozsianymi na jego powierzchni uj?ciami wód mineralnych. W centrum parku odbudowano spalon? przed laty, Pijalni? Wód Mineralnych (usytuowan? ok. 300 m od budynku Instytutu Zdrowia Cz?owieka). Mo?na tam skosztowa? wód z pi?ciu wysowskich ?róde?: Anna, S?one, Franciszek, Józef II i Henryk, a tak?e zakupi? pami?tki czy napi? si? kawy.
Kolejnym walorem turystycznym Wysowej-Zdroju jest Jaskinia Solno-Jodowa, znajduj?ca si? w Zak?adzie Przyrodoleczniczym (ok. 700 m od IZC). Jest to miejsce, w którym mo?na za?y? koj?cych terapii jodowych, bez potrzeby wyje?d?ania nad morze.
Nie nale?y zapomnie? równie? o szlakach turystycznych (pieszych i rowerowych), które okalaj? Wysow?-Zdrój. S? to dobrze u?o?one trasy, pozwalaj?ce zwiedzaj?cym dostrzec pi?kno wysowskiego krajobrazu, niezale?nie od pory roku.

Wakacje w o?rodku Wysowa
Ceny od 100 zl/os - 300 z?/os
Wi?cej informacji na stronie www.wysowa.pl
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony.
Kontakt do ogłoszeniodawcy:
Henryka D?browska
e-mail: recepcja@wysowa.pl
tel. 18 353 23 36
woj. ma?opolskie

Ogłoszenie dodane dnia: 06-04-2010
Aktywne do dnia: 06-04-2030
Odwiedzono: 695 razy
Turystyka i wypoczynek © Serwis ogłoszeniowy 2018 | PA